a  
 
   
   
   
   
 
 
 
 
ohDigital iBooks: llegir, tocar i escoltar Les millors guies i més ràpides per a iViatgers  
ohDigital © 2012 · 646 50 37 63 · info@ohdigital.cat Requisits: aquests llibres només poden visualitzar-se amb iBook 2 en un iPad. Es necessita iOS 5